http://www.i-reservations.nl
Administrator login

i-Reservations B.V. houdt zich sinds 2003 bezig met reserveringen. Met behulp van de verschillende i-Reservations diensten kunnen uw klanten 24 uur per dag reserveren en zorgen wij ervoor dat u van moment tot moment weet wat de stand van zaken is. Bij het aannemen en verwerken van reserveringen (in 2009 zo'n 750.000) wordt gewerkt volgens een fundamenteel principe: uw klanten worden behandeld aan de hand van hun status op het moment van spelen of deelnemen. We zijn in 2003 begonnen met Baanreserveren.nl bestemd voor sportcentra met tennis, squash, racquetball, badminton etc. Kort na de introduktie van Baanreserveren bleek dat er behoefte bestond aan een vergelijkbaar systeem voor deelname aan klassikale activiteiten. Dit leidde tot het ontstaan van Plaatsreserveren en vervolgens Groepsreserveren voor bedrijven die werken met groepsarrangementen waarbij sportieve and andere activiteiten worden gemengd, zoals bijv. bowlen in combinatie met een diner.

Baanreserveren.nl, Plaatsreserveren.nl, Groepsreserveren.nl etc. zijn GEEN software pakketten. U hoeft niets te installeren. U krijgt dus ook niet te maken met updates of upgrades. U werkt gewoon met Internet Explorer, Firefox of een van de minder bekende browsers.

Online reserveren op zich is niet niet uniek. Maar waar i-Reservations anders in is, is het feit dat wij niet een produkt neerzetten en vervolgens van de gebruiker verlangen dat deze probeert zijn activiteiten daarin onder te brengen. Integendeel. Ons streven is om ervoor te zorgen dat ons systeem naadloos aansluit op de bedrijfsvoering van een gebruiker. Bij Golf bijv. speelt de relatie tussen daglicht en speeltijd een rol, daarom zit er in Baanreserveren een mogelijkheid om de openingstijden te koppelen aan zonsopgang/zondsondergang. Een afspraak met de kapper is op zich niet ingewikkeld. Wat wel een probleem is, is de benodigde tijd. Een gemiddelde tijdsduur lost dat deels op. Maar het maken van een reservering aan de hand van de gewenste handelingen dan wel op grond van de tijdsduur van vorige bezoeken, maakt het mogelijk om de beschikbare capaciteit zo efficient mogelijk te gebruiken. Dus zorg i-Reservations ervoor dat dit mogelijk wordt.

i-Reservations B.V.
sales@i-reservations.nl

i-Reservations B.V. © 2013